חדשות

תערוכות הדגמות מבצעים, וחשיפת כלים חדשים:

סרטון השקת מברגות FUEL 18V :
סרטון השקת מברגות האימפקט FUEL 12V :